بنر
محصولات اصلی ما سلول الکتروفورز، منبع تغذیه الکتروفورز، ترانسیلومیاتور LED آبی، ترانسیلمیناتور UV و سیستم تصویربرداری و تحلیل ژل است.

ابزار بارگیری نمونه برتر برای DYCP-38C

  • ابزار بارگیری نمونه برتر

    ابزار بارگیری نمونه برتر

    مدل: WD-9404 (شماره گربه: 130-0400)

    این دستگاه برای بارگیری نمونه برای الکتروفورز استات سلولز (CAE)، الکتروفورز کاغذ و سایر الکتروفورز ژل است.این می تواند 10 نمونه را در یک زمان بارگذاری کند و سرعت شما را برای بارگیری نمونه ها بهبود می بخشد.این ابزار بارگیری نمونه برتر شامل یک صفحه مکان یابی، دو صفحه نمونه و یک توزیع کننده حجم ثابت (پیپتور) می باشد.