گواهی

جوایز و گواهینامه های شرکت

●ISO9001، ISO13485 دو شرکت گواهی
● شرکت ملی فناوری پیشرفته
● سه محصول اصلی گواهینامه CE را دریافت کردند
●LIUYI Beijing Brand معروف
● شرکت پیش نویس استانداردهای صنعت داروسازی و استانداردهای ملی
●گواهی پر شده با دستگاه پزشکی درجه یک
●گواهی اختراع مدل سودمند چین
●پتنت های ژاپنی و آمریکایی
●هند و ویتنام علامت تجاری ثبت شده است
● شرکت قابل اعتماد پکن
● CIMA Governing Enterprise
●برنامه طرح مشعل چین را انجام دهید

1-1
2-1
3-1
4-1